Preskoči na vsebino Preskoči na nogo

HORSE BASED TOURISM – HBT

Projektni partnerji
Vodilni partner: ZAVOD NAZAJ NA KONJA

Partner: RIS DVOREC RAKIČAN

Partner: HELIKON KASTELYMUZEUM

Partner: PANNON EGYETEM – UNIVERZA GEORGIKON

Projekt HORSE BASED TOURISM – HBT je neposredno odgovarjal izzivu programskega območja (SV Slovenije in skrajni JZ Madžarske: skupaj cca 1.000.000 prebivalcev), saj je bil njegov osrednji cilj preko inovativnih programov doživetij ustvariti privlačno čezmejno turistično destinacijo (od Starošinc do Blatnega jezera) z visoko kvalitetno in prepoznavno ponudbo, ki vabi obiskovalce k odkrivanju skritie, na prvi pogled nepoznane ali manj znane turistične ponudbe, onstran obstoječih turističnih magnetov.
V projektu je bilo razvitih:
– 14 novih privlačnih turističnih programov/produktov/storitev, ki bodo tradicijo konjeniškega turizma dopolnjevali in nadgrajevali z inovativnim pristopom HBT, ter pri tem manj razvite, zaščitene ali klasičnim transportnim sredstvom manj dostopne naravne (npr. območje reke Mure – Natura 2000) in kulturne (npr. gradovi) vire iz ruralnih območij učinkovito povezovali s prepoznavnimi turističnimi magneti preko CO2 nevtralnih transportnih sredstev (jahanje, vožnja s kočijo).
– 2 nova programa usposabljanja (za strokovne delavce v turizmu, za strokovne delavce v konjeništvu), ki sta 150 slušateljem iz čezmejne regije in širše nudila vpogled v dobro prakso in potrebna znanja za uporabo novega poslovnega modela HBT ter jih usposobila za kvalitetno strokovno načrtovanje in izvedbe HBT doživetij. Dvig kompetenc bo povečal poslovne priložnosti in omogočila boljšo zaposljivost.
– Trije novi modeli CO2 nevtralnega prevoznega sredstva – kočija 21. stoletja
– novo  interesno združenje organizacij, ki se ukvarjajo s “turizmom s pomočjo konj” po konceptu HBT.

Več o projektu na www.horsebasedtourism.com

sl_SISLO