Skip to content Skip to footer

“OpolnoMOČEN starš” – ERASMUS+projekt

Ime projekta: opolnoMOČEN starš
2023-1-SI01-KA122-ADU-000145672
1.10.2023 – 31.12.2024

Uspešni smo bili na razpisu ERASMUS+ s projektom »OpolnoMOČEN starš«– S projektom želimo opolnomočiti starše pri vsakodnevnih izzivih s katerimi se soočajo.

V skladu z našo dolgoročno vizijo se želimo posvetiti nadgradnji obstoječih programov in razvoju dodatnih terapevtskih in psihosocialnih podpornih programov, ki bodo staršem omogočili boljše starševske kompetence, večjo samoiniciativnost, bolj zavestno starševstvo, večjo samozavest pri starševskih izzivih, okrepljeno naklonjenost do drugačnosti, raznolikosti in širjenje medkulturne zavesti ter aktivnejše vključevanje v družbo.

Namen projekta je boljše razumevanje zaposlenih o praksah, politikah in sistemih na področju dela s starši ter poglobiti razumevanje zaposlenih o raznolikosti starševskih potreb in ustvariti pogoje za razvoj neformalnih programov, namenjenih staršem/partnerjem, starim staršem in drugim svojcem, ki bodo lahko na podlagi novih veščin razvili bolj zdrav življenjski slog in izpopolnili svoje socialne in čustvene veščine.

V okviru projekta smo opredelili 3 cilje:

  1. Preko mobilnosti želimo pridobiti nova znanja zaposlenih za spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter spodbujanje socialnih in čustvenih veščin staršev.
  2. Pridobljena strokovna spoznanja želimo kot novosti vnesti v obstoječe programe in oblikovati nove izobraževalne vsebine za starše.
  3. Nove programe želimo preizkusiti v praksi.

V okviru projekta bomo tako oblikovali 10 novih tematskih predavanj/delavnic za starše. V prenovljene programe bomo vključili najmanj 30 udeležencev, ki bodo po zaključku izpolnili evalvacijski vprašalnik s katerim bomo zasledovali cilje projekta.

O naših pridobljenih znanjih in programih vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani in preko naše Facebook strani.

“Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali CMEPIUS-a. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.”