Skip to content Skip to footer

TEMELJNE KOMPETENCE 2023 – 2029

  • Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (Razgibajmo življenje z učenjem, Izzivi podeželja),
  • Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev,
  • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle,
  • Neformalni izobraževalni programi Pridobivanje digitalnih kompetenc (uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja (npr.  Word, Excel, internet, e-pošta, e-uprava,  e-zdravje, uporaba pametnih telefonov in drugih digitalnih naprav, družbena omrežja, …),
  • Neformalni izobraževalni program Sporazumevanje v tujih jezikih na ravneh (angleščina, nemščina, italijanščina, …),
  • Neformalni izobraževalni program Sporazumevanje v slovenskem jeziku,
  • Neformalni izobraževalni program Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti (programi za osebni razvoj kot so učinkovita komunikacija, vodenje zaposlenih, zdravje na delovnem mestu, tehnike sproščanje, čuječnost, javno nastopanje, finančna pismenost, aktivno državljanstvo, …).
  • 216 izvedb programov, od tega 33 javnoveljavnih, 
  • vključenih 2592 udeležencev, od tega 396 udeležencev vključenih v javnoveljavni program. 

Povezava do spletne strani Evropske kohezijske politike.

Izdelek brez naslova – 1