Skip to content Skip to footer

USPEŠNO IZPELJALI ŽE XIV.SIMPOZIJ O RAZVOJU PODROČJA INTERVENC S POMOČJO KONJA V SLOVENIJI

XIV. simpozij je potekal 13. in 14. oktobra v Dvorcu Sternthal, Kidričevo in na sedežu Zavoda Nazaj na konja, Starošince.

Letošnja vabljena predavatelja sta bila:
– asist. prof. dr. Tine Kovačič z Zdravstvene Fakultete Univerze v Ljubljani in vodja oddelka medicinske rehabilitacije CUDV Dobrna, ki je spregovoril o pomenu znanosti na področju intervenc s pomočjo konja ter nas spodbudil, da naše delo pričnemo sistematično evidentirati in objavljati v znanstvenih prispevkih
ter
– dr. Rada Rakočević s Pedagoške Fakultete (Nezavisna Univerzitet Banja Luka), ki nam je s svojimi dolgoletnimi bogatimi izkušnjami slikovito prikazala izjemne učinke gibanja na konju in njegovega prispevka k celostnemu razvoju otroka.

Slišali smo tudi mnogo drugih zanimivih prispevkov z naslednjimi temami:
– VPLIV TERAPIJ S KONJEM NA BOLNIKA PO MOŽGANSKI KAPI (Klavdija Možina, dipl.del.ter., Master of Science, Nevrološka klinika Ljubljana, UKC Ljubljana)
– PRILOŽNOSTI, KI JIH NUDIJO INTERVENCE S POMOČJO KONJA (Silva Bajde, dipl.del.ter., CUDV Dolfke Boštjančič Draga)
– PREDSTAVITEV ŠTK PEGASUS (Irena K. Kovač, prof. športne vzgoje, kineziolog, OŠ Gabrovka-Dole, Športno terapevtski klub Pegasus in Špela Kadunc, prof.športne vzgoje, Dijaški dom Gimnazija Šiška)
– 26! KAJ PA SEDAJ?! (Sergeja Muršič, prof. zgod. in soc., skupinski habilitator, ZUDV Dornava)
– SPODBUJANJE IN PODAJANJE POVRATNIH INFORMACIJ – PRILOŽNOSTI PRI DELU S KONJI (Maša Bastič, dipl.biopsih., Zavod Nazaj na konja)
– S KONJI DO BOLJŠIH ODNOSOV V RAZREDU (Kaja Koleša, dipl.soc.del., Zavod Nazaj na konja)
– VKLJUČEVANJE TERAPIJE S POMOČJO KONJA V PROGRAM OSNOVNE ŠOLE (Andreja Zega, prof. razrednega pouka, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica)
– DIHALNE TEHNIKE S POMOČJO KONJA (Nina Partljič, dipl. biopsih., svetovalna delavka OŠ Cirkovce in Zavod Nazaj na konja)
– TERAPEVTSKA GOZDNA POT – TERAPOT (Liljana Cirar, dipl. vzg. pred. otrok, Vrtec Litija in Nina Cirar, študentka soc.ped.)

Ob zaključku prvega dne simpozija smo slavnostno podelili DIPLOME za uspešno opravljeno dvoletno specializacijo “Terapevt za izvajanje terapije s pomočjo konja”. S ponosom sporočamo, da je bila podeljena že 75. diploma v Sloveniji!

V soboto smo nadaljevali z izkustvenimi delavnicami, ki sta jih izvedli Silva Bajde, dipl.del.ter. s CUDV Dolfke Boštjančič Draga in Metka Demšar Goljevšček, univ.dipl.ped. in soc. kult. z Zavoda Nazaj na konja, in sicer na temo:
– PRILOŽNOSTI, KI JIH NUDIJO INTERVENCE S POMOČJO KONJA
– ODZIVI NA KONJEVO NEVERBALNO KOMUNIKACIJO – PRILOŽNOST ZA POVEZOVANJE IN USTVARJANJE ODNOSA S KONJEM

Zaključki simpozija prinašajo marsikatero novost, o čemer bomo poročali v prihodnjih dneh …