Skip to content Skip to footer

Zdravo odraščanje s konji

Zdravo odraščanje s konji

Program “Zdravo odraščanje s konji” ponuja celostni pristop k učenju konjeniških in jahalnih veščin po principih klasične šole jahanja. To pomeni, da ob konjeniških vsebinah nagovarja tudi razvojne potrebe otrok in mladostnikov v določenem starostnem obdobju.

Vaš otrok bo imel pri odraščanju krasnega štirinožnega sopotnika, ki mu bo pomagal poiskati pravo pot do samozavestnega, odgovornega in sočutnega posameznika.

Programu smo dodali tudi učenje drugih konjeniških spretnosti kot so delo ob konju, učenje komunikacije med konji, spoznavanje načel oskrbe konj ter spodbujanje dobrega sodelovanja med člani vrstniške skupine.

Program “Zdravo odraščanje s konji” je namenjen otrokom in mladostnikom – od 3.do 18. leta, ki želijo odraščati s konji ter v prijetnem spodbudnem okolju osvajati konjeniške in jahalne spretnosti.

Program »Zdravo odraščanje s konji« otrokom in mladostnikom omogoča:

 • odraščanje s konji,
 • gibanje v naravi,
 • razvijanje samodiscipline,
 • učenje sodelovanja in medosebne pomoči,
 • sklepanje in krepitev prijateljskih vezi,
 • razvijanje delovnih navad, potrpežljivosti in vztrajnosti,
 • izboljšanje motoričnih spretnosti,
 • spoznavanje umetnosti jahanja,
 • boljše razumevanje konja ter
 • razvijanje sočutnega in odgovornega odnosa do konja.

Program »Zdravo odraščanje s konji« poteka celo šolsko leto, ob dogovorjenih tedenskih terminih, po fiksnem urniku.

Izvaja se v manjših skupinah (3-6 učencev) oziroma individualno in vključuje:

 • jahalne lekcije,
 • učenje o konjeništvu, konjih in njihovem načinu življenja,
 • razvijanje odgovornega odnosa do konj in drugih živali,
 • negovanje konjev in druženje z njimi,
 • skrb za okolje, v katerem konji prebivajo,
 • pedagoško-doživljajske aktivnosti na konjskem hrbtu in sprostitvene sprehode s konji v
  naravo.

Posamezno srečanje traja za predšolske otroke 45 minut, za osnovnošolce in srednješolce pa 75
minut. V primeru individualnega izvajanja srečanje traja 40 minut.

Osnovnošolci in srednješolci lahko svoje znanje in veščine tudi nadgradijo:

 • s programom “PRVI KORAKI”, ki je namenjen spoznavanju konj in osnov jahanja na povodcu
  oz. lonži ter dela ob konju,
 • s programom “NIVO I”, v katerem nadgradijo osnove oskrbe konj, dela ob konju in jahanja na
  lonž, ter se postopno učijo samostojnega jahanja in
 • s programom “NIVO II”, kjer nadgradijo samostojno jahanje in se učijo zahtevnejših
  elementov dela s konji.

Program »Zdravo odraščanje s konji« izvajajo

 • Nina Partljič,
 • Metka Demšar Goljevšček,
 • Kaja Koleša,
 • Maša Bastič.
Program

Zdravo odraščanje s konji

Predšolski otroci

50 EURMesečno plačilo za tedensko srečanje

Mesečno plačilo za dva srečanja na teden je 90 EUR. 

Get Now

Osnovnošolci in srednješolci

100 EURMesečno plačilo za tedensko srečanje

Mesečno plačilo za dva srečanja na teden je 180 EUR .

Get Now

Individualni program

150 EURMesečno plačilo za tedensko srečanje

Mesečno plačilo za dva srečanja na teden je 290 EUR .

Get Now

Vse cene so brez DDV. Za dodatne informacije se obrnite na Nino Partljič nina@nakonju.si