Preskoči na vsebino Preskoči na nogo

Izobraževanje

Konj s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj senzomotoričnih spretnosti in kompetenc, kot pomočnik in član terapevtskega tima pa zaradi svojih značajskih lastnosti in načina vedenja prispeva tudi k doseganju pozitivnih sprememb na drugih področjih človekovega delovanja.

Terapije s pomočjo konja (TPK) predstavljajo pomembni del medicinske in psihosocialne rehabilitacije ter psihoterapevtske, specialno in socialno pedagoške obravnave oseb s posebnimi potrebami ter težavami v duševnem zdravju.

Aktivnosti s pomočjo konja (APK) ponujajo številne inovativne možnosti in pristope za pedagoško delo in izvedbo najrazličnejših aktivnosti ob in na konjih za vse starostne skupine otrok in mladostnikov, odrasle in starostnike.

Področje intervenc s pomočjo konja torej predstavlja priložnost za strokovno specializacijo različnim poklicnim profilom, ki do svojih uporabnikov, klientov in pacientov želijo delovati po principih celostnega pristopa, vseživljenjske rasti in izobraževanja ter s tem prispevati k višji kakovosti njihovega življenja.

Delo v timu s konjem in ob konju je zelo zahtevno, saj je potrebno obvladovati široko paleto specialnih znanj: znanja o konjih, strokovna znanja, komunikacijske in socialne spretnosti za delo z ljudmi in sposobnost timskega sodelovanja. Izjemnega pomena je dobra usposobljenost vseh sodelujočih strokovnih delavcev ter njihova naravnanost in odprtost do vseživljenjskega izobraževanja.

Pri nas že vrsto let uspešno izobražujemo za delo na področju APK in TPK. V šolskem letu 2023/2024 vpisujemo v:

Obseg in trajanje programa

Izobraževalni program, ki je naravnan izrazito interdisciplinarno, traja 18 mesecev in obsega 600 pedagoških ur, razporejenih v devet različnih vsebinskih modulov ter dodatni izpitni modul.

Modul 1: Splošna znanja o konjih, vzgoji in šolanju

Modul 2: Teoretična izhodišča pri terapijah s pomočjo konja

Modul 3: Ciljne skupine uporabnikov terapije s pomočjo konja in različni pristopi obravnave

Modul 4: Priprava delovnih pogojev, načrtovanje, spremljanje in analiza terapevtske obravnave s pomočjo konja

Modul 5: Neposredna izvedba terapevtske obravnave s pomočjo konja

Modul 6: Zavarovalno-pravna in organizacijska vprašanja

Modul 7: Izbirni neobvezni modul – študijski obisk v tujino

Modul 8: Samostojno delo in izkušnje

Modul 9: Predstavitev samostojnega dela in izkušenj

Modul 10: Izpiti

Predavanja potekajo v slovenskem in deloma angleškem jeziku.

V študijski skupini je na voljo 20 mest.

Pogoji za vpis

 • zaključena VI./2 stopnja ustrezne izobrazbe – strokovni delavci s področja zdravstva, šolstva ali socialnega varstva,
 • vsaj 3 leta izkušenj pri delu z ljudmi,
 • zaželene predhodne izkušnje pri delu s konji in znanje dresurnega jahanja na osnovnem nivoju.

Strokovni naziv

Po uspešno opravljenem izobraževanju slušatelj/ica pridobi strokovni naziv »Terapevt/ka za izvajanje terapevtskih obravnav s pomočjo konja«, skrajšano »Terapevt/ka za TPK«.

Kotizacija in plačilni pogoji

Kotizacija za vpis v izobraževalni program znaša 3.600,00 EUR z vključenim DDV.

Brošura Izobraževalni program »Terapevt za izvajanje terapije s pomočjo konja«

Obseg in trajanje programa

Izobraževalni program, ki je nastal na podlagi potrebe po ustrezno usposobljenih pomočnikih za sodelovanje pri terapevtskih obravnavah s pomočjo konja, traja 18 mesecev in obsega 360 pedagoških ur, razporejenih v devet različnih vsebinskih modulov ter dodatni izpitni modul.

Modul 1: Splošna znanja o konjih, vzgoji in šolanju

Modul 2: Teoretična izhodišča pri terapijah s pomočjo konja

Modul 3: Ciljne skupine uporabnikov terapije s pomočjo konja in različni pristopi obravnave

Modul 4: Priprava delovnih pogojev, načrtovanje, spremljanje in analiza terapevtske obravnave s pomočjo konja

Modul 5: Neposredna izvedba terapevtske obravnave s pomočjo konja

Modul 6: Zavarovalno-pravna in organizacijska vprašanja

Modul 7: Izbirni neobvezni modul – študijski obisk v tujino

Modul 8: Samostojno delo in izkušnje

Modul 9: Predstavitev samostojnega dela in izkušenj

Modul 10: Izpiti

Predavanja potekajo v slovenskem in deloma angleškem jeziku.

V študijski skupini je na voljo 20 mest.

Pogoji za vpis

 • zaključena V. stopnja izobrazbe poljubne smeri,
 • vsaj 3 leta izkušenj pri delu z ljudmi,
 • zaželene predhodne izkušnje pri delu s konji in znanje dresurnega jahanja na osnovnem nivoju.

Strokovni naziv

Po uspešno opravljenem izobraževanju slušatelj/ica pridobi strokovni naziv »Pomočnik/pomočnica terapevta za izvajanje terapije s pomočjo konja«, skrajšano »Pomočnik/Pomočnica za TPK«.

Kotizacija in plačilni pogoji

Kotizacija za vpis v izobraževalni program znaša 2.700,00 EUR z vključenim DDV.

Brošura Izobraževalni program »Pomočnik za izvajanje terapije s pomočjo konja«Brošura Izobraževalni program »Terapevt za izvajanje terapije s pomočjo konja«

Obseg in trajanje programa

Izobraževalni program, ki je nastal na podlagi potrebe po visoko kvalificiranih in ustrezno usposobljenih vodnikih konja predvsem pri terapevtskih obravnavah s pomočjo konja, traja 4 mesece in obsega 90 pedagoških ur, razporejenih v štiri različne vsebinske module ter dodatni izpitni modul.

Modul 1: Splošna znanja o konjih, vzgoji in šolanju

Modul 2: Teoretična izhodišča pri terapijah s pomočjo konja

Modul 3: Vodenje konja med terapevtsko obravnavo in pri aktivnostih s pomočjo konja

Modul 4: Izvedba in predstavitev samostojne projektne naloge

Modul 5: Izpiti

Predavanja potekajo v slovenskem in deloma angleškem jeziku.

V študijski skupini je na voljo 20 mest.

Pogoji za vpis

 • Zaključena najmanj IV. stopnja izobrazbe poljubne smeri,
 • vsaj 1 leto izkušenj pri delu z ljudmi,
 • vsaj 3 leta izkušenj pri delu s konji,
 • znanje lonžiranja konja,
 • znanje dresurnega jahanja na osnovnem nivoju.

Strokovni naziv

Po uspešno opravljenem izobraževanju slušatelj/ica pridobi strokovni naziv »Vodnik/ Vodnica konja v programih intervenc s pomočjo konja«, skrajšano »Vodnik/Vodnica konja pri IPK«.

Kotizacija in plačilni pogoji

Kotizacija za vpis v izobraževalni program znaša 1.200,00 EUR z vključenim DDV.

Brošura Izobraževalni program »Vodnik konja v programih A/TPKBrošura Izobraževalni program »Pomočnik za izvajanje terapije s pomočjo konja«Brošura Izobraževalni program »Terapevt za izvajanje terapije s pomočjo konja«

Obseg in trajanje programa

Izobraževalni program, ki predstavlja novost v slovenskem in širšem evropskem prostoru, traja 4 mesece in obsega 120 pedagoških ur, razporejenih v šest različnih vsebinskih modulov ter dodatni izpitni modul.

Modul 1: Splošna znanja o konjih, vzgoji in šolanju

Modul 2: Teoretična izhodišča pri terapijah s pomočjo konja

Modul 3: Spoznavanje različnih ciljnih skupin uporabnikov

Modul 4: Priprava delovnih pogojev, načrtovanje in neposredna izvedba programov aktivnosti s pomočjo konja (APK)

Modul 5: Zavarovalno pravna in organizacijska vprašanja

Modul 6: Izdelava in predstavitev samostojne projektne naloge in izkušenj

Modul 7: Izpiti

Predavanja potekajo v slovenskem in deloma angleškem jeziku.

V študijski skupini je na voljo 20 mest.

Pogoji za vpis

 • zaključena IV. ali V. stopnja izobrazbe poljubne smeri,
 • vsaj 1 leto izkušenj pri delu z ljudmi,
 • vsaj 3 leta izkušenj pri delu s konji,
 • zaželene predhodne izkušnje pri delu s konji in znanje dresurnega jahanja na osnovnem nivoju.

Strokovni naziv

Po uspešno opravljenem izobraževanju slušatelj/ica pridobi strokovni naziv »Strokovni sodelavec / sodelavka v programih aktivnosti s pomočjo konja«, skrajšano »Strokovni sodelavec / sodelavka v programih APK«.

Kotizacija in plačilni pogoji

Kotizacija za vpis v izobraževalni program znaša 2.400,00 EUR z vključenim DDV.

Brošura Izobraževalni program »Strokovni sodelavec za aktivnosti s pomočjo konja«Brošura Izobraževalni program »Pomočnik za izvajanje terapije s pomočjo konja«Brošura Izobraževalni program »Terapevt za izvajanje terapije s pomočjo konja«

Strokovni delavci za izvajanje intervencij s pomočjo konja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Strokovni delavci za izvajanje intervencij s pomočjo konja v Sloveniji

Z nenehnim dopolnjevanjem in nadgradnjo obstoječih ter z razvijanjem novih programov sledimo izobraževalnim trendom in potrebam. V naših programih sodelujejo mednarodno uveljavljeni slovenski in drugi evropski predavatelji.

Predavanja potekajo v slovenskem in deloma angleškem jeziku. Učne vsebine podajamo v obliki teoretičnih predavanj, praktičnih delavnic, hospitacij, simulacij in drugih oblik dela, ki slušateljicam in slušateljem omogočajo pridobivanje neposrednih izkušenj, spretnosti in kompetenc po načelih sodobnega načina študija.

Izobraževanja

Izobraževalni programi

Terapevt za izvajanje terapije s pomočjo konja

3.600 €

z vključenim DDV.

Pomočnik za izvajanje terapije s pomočjo konja

2.700 €

z vključenim DDV.

Vodnik konja v programih intervenc s pomočjo konja

1.200 €

z vključenim DDV.

Strokovni sodelavec za izvajanje aktivnosti s pomočjo konja

2.400 €

z vključenim DDV.

Strokovni delavci za izvajanje intervenc s pomočjo konj

Metka Demšar Goljevšček
Izobrazba: univ. dipl. pedagoginja in sociologinja kulture
Leto specializacije: 2008, 1. generacija
Leto zadnjega strokovnega usposabljanja s področja intervenc s pomočjo konja: 2023

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Preklopi vsebino
Preklopi vsebino
Preklopi vsebino
Preklopi vsebino
Preklopi vsebino
sl_SISLO

Kako vam lahko pomagamo?

Prijava