Preskoči na vsebino Preskoči na nogo

PREDSTAVITVENI SEMINAR ZA STROKOVNJAKE S PODROČJA ŠOLSTVA, ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA

Številne znanstvene raziskave potrjujejo, da intervence s pomočjo konja pozitivno vplivajo na splošno počutje in gibalni razvoj, pomembno prispevajo k izboljšanju senzomotorike, socialnih spretnosti in kompetenc, kognitivnih in emocionalnih sposobnosti ter nagovarjajo številne druge razvojne izzive.

V našem zavodu Nazaj na konja razvijamo in uspešno izvajamo programe intervenc s pomočjo konja že več kot 18 let.

Eno izmed naših pomembnih poslanstev je tudi seznanjanje stroke s pozitivnimi učinki intervenc s pomočjo konja, zato za strokovnjake s področja šolstva, zdravstva in socialnega varstva v sredo, 27.9.2023, organiziramo strokovni predstavitveni seminar » Intervence s pomočjo konja kot vir pomoči in podpore «.

Termin: sreda, 27.9.2023 med 12.  in 15. uro
Lokacija: Konjeniški park Starošince, Starošince 37b, 2326 Cirkovce
Prijava: Vljudno prosimo, da svojo prisotnost potrdite preko e-prijave:

Kotizacije ni. Seminar vam podarjamo ob 18. obletnici ustanovitve našega zavoda! 
Potrdilo o udeležbi: Po zaključenem seminarju boste prejeli potrdilo o udeležbi na vaš e-naslov.

Na srečanju vam bomo poleg klasične individualne terapije s pomočjo konja predstavili tudi naslednje programe: programi za zaključene skupine otrok iz vzgojno-izobraževalnih in socialno-varstvenih organizacij, preventivni program »Zdravo odraščanje s konji«, trening socialnih veščin »Razgibajmo odnose«, program za mladostnike in odrasle »Stres izziv je res!«, Družinske intervence s konji za sorojence, Psihosocialno svetovanje v svetu konj, Mladinsko prostovoljstvo v svetu konj ter Programe za strokovne delavce: Nadgradnja komunikacijskih in vodstvenih veščin za pedagoške kolektive.

Predviden program:

12.00  Registracija in dobrodošlica 
12.15    Kako lahko intervence s pomočjo konja podprejo posameznika, družino in skupino?
12.45  Predstavitev programov zavoda Nazaj na konja

– Programi za zaključene skupine otrok iz vzgojno-izobraževalnih in socialno-varstvenih organizacij
– Klasična individualna terapija s pomočjo konja 
– »Zdravo odraščanje s konji« – preventivni program
– »Razgibajmo odnose« – trening socialnih veščin
– »Stres izziv je res!« – program za mladostnike in odrasle
– Družinske intervence s konji za sorojence
– Psihosocialno svetovanje v svetu konj
– Mladinsko prostovoljstvo v svetu konj
– Programi za strokovne delavce: Nadgradnja komunikacijskih in vodstvenih veščin za pedagoške kolektive

13.45  Izkustvena delavnica za prisotne udeleženke in udeležence

14.30  Ogled kratke demonstracije programa »intervenc s pomočjo konja«   

Izvajalke seminarja:

– Metka Demšar Goljevšček, pedagoginja in sociologinja kulture
– Kaja Koleša, socialna delavka
– Maša Bastič, psihologinja

sl_SISLO