Preskoči na vsebino Preskoči na nogo

VABILO NA XIV. SIMPOZIJ O RAZVOJU INTERVENC S POMOČJO KONJA

  1. in 14. oktobra 2023 pripravljamo redni letni simpozij o razvoju intervenc s pomočjo konja!

Znanost že mnogo desetletij dokazuje, da konj s svojim gibanjem pozitivno deluje na razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti, izboljšanje drže, ravnotežja in koordinacije, reguliranje mišičnega tonusa, stabilizacijo medenice in izboljšanje gibljivosti sklepov.
V zadnjih letih se intervence s pomočjo konja vse bolj uveljavljajo tudi kot inovativna strokovna metoda v svetovalnem, terapevtskem, pedagoškem procesu in pri izvajanju psihosocialne in psihoterapevtske podpore za boljše duševno zdravje.
Konj je namreč izjemno močan motivator in zaupnik, zato se lahko ob njegovi prisotnosti učimo reševati različne življenjske izzive, stiske in težave. Intervence s pomočjo konja nas spodbujajo k razvoju, razmišljanju, občutenju in nam dajejo motivacijo za uspešno premagovanje ovir.

Intervence s pomočjo konja predstavljajo izjemno učinkovito in celostno razvojno podporo, namenjeno otrokom, mladostnikom in odraslim.


CILJI SIMPOZIJA:

-nadaljnje strokovno usposabljanje in srečanje vseh aktivno delujočih slovenskih
strokovnjakov na področju intervenc s pomočjo konja (IPK)
-pregled dogajanja na področju IPK v zadnjem letu
-izpostavitev pereče aktualne problematike na področju IPK
-izmenjava izkušenj in dobre prakse pri izvajanju IPK v različnih slovenskih
organizacijah
-predstavitev slovenskih javnih zavodov in drugih organizacij, ki že izvajajo programe
IPK
-druženje in vzpostavitev dobrega medsebojnega sodelovanja slovenskih
strokovnjakov s skupnim ciljem zagotavljanja kvalitetnega razvoja področja IPK v Sloveniji


KOMU JE SIMPOZIJ NAMENJEN?

– strokovnim delavcem, ki delujejo na področju intervenc s pomočjo konja (IPK)
– študentom in strokovnim delavcem s področja šolstva, zdravstva in socialnega varstva, ki željo izvedeti več o metodah in oblikah dela na področju IPK
– vsem ostalim, ki jih zanima področje IPK

PREDVIDEN PROGRAM:

Petek, 13. oktober 2023, 9.30 – 19.00, Dvorec Sternthal (Kopališka 14, 2325 Kidričevo)

9.30 REGISTRACIJA in DOBRODOŠLICA
10.00 – 18.00 PRISPEVKI Z RAZLIČNO TEMATIKO, z vmesnim odmorom za kosilo

-predstavitev različnih organizacij in programov intervenc s pomočjo konja
-predstavitev aktualnih projektov na področju intervenc s pomočjo konja
-izvirni znanstveni prispevki s področja intervenc s pomočjo konja
-novi pristopi in metode na področju intervenc s pomočjo konja

18.00 PODELITEV DIPLOM VII. GENERACIJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ZA STROKOVNE KADRE NA PODROČJU INTERVENC S POMOČJO KONJA
19.00 DRUŽABNA VEČERJA

Sobota, 14. oktober 2022, 9.30 – 16.00, Konjeniški park Starošince (Starošince 37b, 2326 Cirkovce)

9.30 REGISTRACIJA in DOBRODOŠLICA
10.00 – 15.00 PRISPEVKI Z RAZLIČNO TEMATIKO, z vmesnim odmorom za kosilo

-izkustvene delavnice s področja intervenc s pomočjo konja
-okrogle mize z aktualnimi temami, novostmi, idejami in izzivi na področju intervenc s pomočjo konja

15.30 ZAKLJUČKI XIII. SIMPOZIJA, Predviden zaključek ob 16.uri.

Natančen program prejmete v začetku oktobra na vaš email.

KOTIZACIJA:

Kotizacija za avtorje / soavtorje prispevka: 90 EUR.
Kotizacija za udeležence brez prispevka: 130 EUR.
Kotizacija za študente in upokojence: 65 EUR (50% popusta na redno ceno).
Kotizacija za aktivne mentorje in vabljene goste: brezplačna udeležba.
Kotizacija za simpozij je enotna ne glede na to, ali boste prisotni en dan ali oba dneva.

MOŽNOST ZA PRIJAVO PRISPEVKA:

Vse strokovne delavce, ki se že aktivno ukvarjate s področjem intervenc s pomočjo konja, prisrčno vabimo, da predstavite tudi vaše delo, mnenja, izkušnje in poglede. Prispevek lahko prijavite v nadaljevanju tega obrazca.

sl_SISLO